Myjki ultradźwiękowe FinnSonic

Myjki ultradźwiękowe FinnSonic to urządzenia, w których przetworniki ultradźwiękowe wytwarzają wibracje sprawiające że na powierzchni przedmiotów obrabianych na przemian pojawia się pod- i nadciśnienie. Takie działanie powoduje skuteczne oderwanie się zanieczyszczeń od przedmiotu obrabianego.

Myjki ultradźwiękowe przeznaczone są głównie do precyzyjnego mycia w działach produkcyjnych i remontowych, do mycia elementów o skomplikowanej budowie. Znajdują zastosowanie w takich gałęziach przemysłu jak przemysł lotniczy, samochodowy, maszynowy, narzędziowy, w działach utrzymania ruchu, itp.