Myjki warsztatowe z serii TL firmy Teijo

Urządzenia z serii TL są najczęściej jednostopniowymi, natryskowymi urządzeniami myjącymi i odtłuszczającymi. Mycie części odbywa się przy pomocy gorącej wodnej kąpieli myjące, wypływającej pod ciśnieniem z dysz natryskowych. Przeznaczone do mycia części układa się w koszu, który obraca się podczas trwania procesu mycia. Zastosowany system natryskowy zapewnia dostęp medium myjącego do wszystkich zewnętrznych powierzchni mytych części. Ciecz myjąca jest filtrowana przez układ filtrów koszowych, natomiast olej jest separowany za pomocą specjalnego zgarniacza olejowego.