Narzędzia diamentowe do obróbki szkła

Ściernice diamentowe reprezentowanej w Polsce przez LTT niemieckiej firmy EFFGEN są stosowane w obróbce szkła m. in.: dekoracyjnego, gospodarczego. Diament jest czystym węglem i najtwardszym z istniejących materiałów. Luki pomiędzy ziarnami diamentowymi, (w obróbce szkła), wypełnione spoiwem metalicznym lub galwanicznym.

Zalety i korzyści:

  • Bogata gama oferowanych narzędzi.
  • Szeroki zakres zastosowań, także ściernic specjalnych.
  • Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów.
  • Niskie koszty eksploatacji wynikające z wysokiej trwałości narzędzi.
  • Najwyższa jakość powierzchni szlifowanej.
  • Ściernice o spoiwie galwanicznym wykonywane również na podstawie rysunków dostarczonych przez klientów.
  • Korpusy ściernic mogą być dostarczone przez zamawiającego w celu ich regeneracji, tzn. ponownego pokrycia warstwą nasypu diamentowego (lub w innych zastosowaniach pokrycie warstwą nasypu borazonowego).