Roboty śrutownicze Blastman Robotics

Reprezentowana przez LTT fińska firma Blastman Robotics Ltd. jest obecna na wszystkich światowych rynkach oferując zautomatyzowane rozwiązania służące do oczyszczania powierzchni wielkogabarytowych przedmiotów i konstrukcji. Głównymi urządzeniami produkowanymi przez firmę Blastman są roboty i manipulatory do obróbki strumieniowo-ściernej (do śrutowania), mogące pracować jako niezależne jednostki obróbkowe lub jako elementy kompleksowych systemów obróbki powierzchni.

Naszym klientom oferujemy rozwiązywanie ich skomplikowanych problemów obróbkowych zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, techniki i technologii.

Nasi klienci pochodzą głównie z następujących sektorów gospodarki światowej:

  • zakłady produkcyjne i remontowe taboru kolejowego,
  • odlewnie i zakłady hutnicze,
  • zakłady produkcyjne maszyn i urządzeń przemysłu ciężkiego,
  • zakłady produkcyjne pojazdów drogowych,
  • zakłady produkcyjne konstrukcji mostowych, dźwigowych i dużych konstrukcji stalowych,
  • zakłady produkcyjne i remontowe morskich i lądowych kontenerów i zbiorników.

 

Produkty oferowane przez firmę Blastman:

  • roboty i manipulatory o konstrukcji suwnicowej,
  • roboty o konstrukcji ściennej,
  • urządzenia specjalne,
  • kompletne linie do oczyszczania i obróbki powierzchni.