Urządzenia TEM firmy ATL Anlagentechnik Luhden GmbH

Technologia termiczno wybuchowa stępiania krawędzi TEM (Thermal Energy Method) stosowana jest w przemyśle do usuwania gratów i ostrych krawędzi powstałych w procesie obróbki mechanicznej różnego rodzaju przedmiotów metalowych, takiej jak toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie. Również podczas usuwania gratów i wypływek w ciśnieniowych odlewach cynkowych i aluminiowych osiągane są bardzo dobre rezultaty.

Urządzenia TEM, produkowane przez niemiecką firmę ATL Anlagentechnik Luhden GmbH, znajdują zastosowane głównie wtedy, gdy konieczna jest ekonomiczna obróbka części produkowanych seryjne lub masowo i gdy wymagane jest absolutne usunięcie gratu, niemożliwego do usunięcia przy zastosowaniu innych technologii. Usunięciu ulegają zarówno graty zewnętrze, jak wewnętrzne bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych lub skomplikowanych operacji obróbkowych.

Podczas procesu TEM przeznaczone do usunięcia graty (nadwyżki materiałowe) zostają spalone. Przedmioty obrabiane umieszczane są w hermetycznej komorze roboczej w kształcie dzwonu. W wyniku reakcji chemicznej między materiałem przedmiotu obrabianego i mieszanką gazów palnych (tlenu i metanu lub gazu ziemnego) wytwarza się w komorze roboczej – w wyniku zapłonu i podwyższonego ciśnienia – temperatura rzędu 2.500 – 3.300 ºC. Prowadzi to w ciągu zaledwie 20 ms. do całkowitego spalenia gratów. Cały cykl obróbkowy trwa od 1 do 2 min. i pozwala na obróbkę wielu przedmiotów jednocześnie.

Możliwe jest stępianie różnego rodzaju przedmiotów wykonanych z materiałów metalicznych, z termoplastycznych tworzyw sztucznych oraz ciśnieniowych odlewów cynkowych i aluminiowych.

Technologia TEM gwarantuje precyzyjną obróbkę wielu części jednocześnie, co znacznie obniża jednostkowe koszty obróbkowe i zmniejsza obciążenia środowiska. Te i inne czynniki powodują, że obróbka TEM przynosi co najmniej 50 %-ową oszczędność energii w stosunku do dotychczas stosowanych technologii.

Pliki do pobrania: